Slovenski regionalno razvojni sklad najavlja za mesec marec objavo javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Premostitveno financiranje bo omogočilo lažjo izvedbo projektov tudi v novi finančni perspektivi 2014-2020.Več informaciji lahko dobite na predstavitvenem listu ukrepa in na priloženi predstavitvi.