ACCESS-3DP

Uvajanje 3D tiska v kreativne industrije in obrtniški sektor

O projektu

Aditivna proizvodnja (ali 3D tiskanje) je ena od tehnologij pod okriljem napredne proizvodnje, ki jo je Evropska komisija opredelila kot eno od ključnih omogočitvenih tehnologij (KET).

Kreativne industrije so osrednji elementi gospodarstva EU. Kreativni delavci so nadarjeni in prilagodljivi z vrsto osnovnih znanj in spretnosti, ki jih je mogoče naravno razvijati in izboljševati s prakso in vseživljenjskim učenjem. Kreativna podjetja so običajno majhna, pogosto mikro podjetja. S strankami sodelujejo v sektorjih, ki so že nekaj časa tradicionalno povezani s kreativnimi industrijami, in s prilagodljivostjo ter z uporabo njihove sposobnosti za uresničevanje inovativnih idej dodajajo vrednost izdelkom.

Te zmogljivosti so vedno bolj pomembne za evropsko gospodarstvo, saj novi sektorji ugotavljajo, da potrebujejo znanja in spretnosti, ki jih zagotavljajo kreativni podjetniki. Hkrati se pojavijo nove, pogosto disruptivne tehnologije, ki zahtevajo visoko usposobljeno ustvarjalno delovno silo, ki omogoča maksimalno izkoriščanje kapitala.

To velja tudi za druge napredne proizvodne tehnologije, kot je napredna industrijska robotika (AIR), ki se počasi pojavljajo tudi v malih in mikro podjetjih. Tako kot AP, je tudi AIR transverzalna tehnologija, ki zahteva naložbe in znanje o oblikovanju in programski opremi, tako da lahko obrtem približa potrebam trga s prilagajanjem serij (npr. obutve). Ocenjuje se, da bo svetovni trg do leta 2025 dosegel 6,4 bilijona dolarjev.

Napredne proizvodne tehnologije pogosto uporabljajo tradicionalni sektorji, ki pogosto potrebujejo pripravljene in kompetentne delavce. In ko imajo visoko tehnično znanje, delavci pogosto nimajo zmožnosti za ustvarjalnost, inovativnost in podjetniški pristop za uporabo takšnih tehnologij. To so potrebna znanja in spretnosti, če želimo kapital (orodja, stroji) izkoristiti v največji možni meri.

Cilji

  • Identificirati neusklajena znanja in veščine med obrtmi in tradicionalnimi industrijami z aditivnimi proizvodnimi tehnologijami;
  • Uporabiti znanje in veščine za razvoj in prilagajanje učnih načrtov PIU, v skladu s standardi EUI, za spodbujanje mobilnosti in zaposljivosti v obrtnih sektorjih v Evropi;
  • Izboljšati konkurenčnost in učinkovitost podjetij v tradicionalnem sektorju z uporabo tehnologij 3D-tiskanja;
  • Izboljšati podjetništvo v obrtniškem sektorju in sektorju aditivne proizvodnje z boljšim razumevanjem vrednostne verige 3D tiskanja;
  • Oceniti vpliv prilagojenega usposabljanja o 3D-tiskanju pri podjetnikih in obrtnikih;
  • Zagotoviti trajnost rezultatov projekta s pomočjo razvojnih priporočil za certificiranje.
Ime projekta
ACCESS-3DP - Uvajanje 3D tiska v kreativne industrije in obrtniški sektor
Vodilni partner
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône
Ciljna skupina
Obrtniki, mikro podjetja, kreativne industrije
Proračun
€ 374.743,00
Trajanje
01.10.2020 - 31.03.2023
Spletna stran
Izjava o financiranju

Partnerji