O projektu CHAIN REACTIONS

Pospeševanje pametne industrijske rasti skozi inoviranje vrednostnih verig
Projekt CHAIN REACTIONS je podprt s strani programa Interreg CENTRAL EUROPE, ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner: Pannon Business Network

Ciljna skupina: MSP

Proračun: € 2.090.597,00

Trajanje: 01.04.2019 – 31.03.2022

CHAIN REACTIONS obravnava izziv industrijskih regij, ki ne izkoriščajo inovacijskih dejavnosti velikih vodilnih korporacij, da bi povečale regionalno zmogljivost za črpanje novega zna-nja ter ga spremenile v konkurenčno prednost in poslovno vrednost.

Namen projekta je krepitev regionalnih ekosistemov z znanjem in orodji za pomoč podjetjem pri premagovanju ovir in ustvarjanju trajnostne rasti z inoviranjem vrednostnih verig.

CHAIN REACTIONS se zato osredotoča na sodobne pristope, ki upoštevajo vrednostne verige in njihov kompleksen razvoj, v nasprotju z linearnimi pristopi prenosa tehnologij.

Skladno s posameznimi prioritetami pametne specializacije S3, se partnerji osredotočajo na ključne industrijske sektorje: zdravje, napredna proizvodnja, IKT in elektronika, energija in okolje ter bioekonomija. 

Več o projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS.html

Pametna specializacija

CHAIN REACTION Innovation Hub gradi svoje delovanje na povezovanju področij e-mobilnosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva, v kontekstu pametne specializacije. 

S Slovensko strategijo pametne specializacije (S4) so bile opredeljene nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so v praksi podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov. Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc ter na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. S4 je strategija za krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti, diverzifikacijo obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti in rast novih in hitro rastočih industrij oziroma podjetij.

S4 opredeljuje tri prioritetne stebre in devet področij uporabe s fokusnimi področji in tehnologijami:

  1. Digitalno (Pametna mesta in skupnosti; Pametne stavbe in dom z lesno verigo) 
  2. Krožno (Mreže za prehod v krožno gospodarstvo; Trajnostna hrana; Trajnostni turizem)
  3. (S)Industrija 4.0 (Tovarne prihodnosti; Zdravje-medicina; Mobilnost; Materiali kot končni produkti).

Izvajanje S4 temelji na novem modelu razvojnega sodelovanja, ki poudarja tesnejše, institucionalizirano sodelovanje med državo, gospodarstvom, institucijami znanja in drugimi relevantnimi deležniki na področju raziskav, razvoja in inovacij. Slovenija je registrirana članica evropske platforme za pametno specializacijo.

e-Učna platforma

Dobrodošli na CHAIN REACTIONS e-učni platformi!

  • Imate poslovno idejo, pa ne veste kako se lotiti njenega razvoja?
  • Želite utrditi ali pridobiti nova znanja s področja inoviranja vrednostnih verig?
  • Želite preveriti svoje znanje in pripravljenost vašega podjetja na tržne izzive?
  • Načrtujete uvedbo zrelostnega modela v podjetju, a ne veste kako opraviti preliminarno analizo?

 

Usvojite nova znanja, opravite preverjanje s kvizom in pridobite CHAIN REACTIONS Value Chain Innovation certifikat!

Platforma združuje strokovna znanja in izkušnje s področja inoviranja vrednostnih verig in zrelostnih modelov. Cilj je poslovnim subjektom in posameznikom, ki iščejo nove izzive in znanja, ponuditi brezplačno spletno usposabljanje, z namenom doseganja večje konkurenčnosti v poslovnem okolju in znotraj vrednostnih verig. Uporaba platforme je brezplačna.

Model inoviranja vrednostnih verig
Zrelostni model za inovacijske gonilnike
Orodja za inoviranje vrednostnih verig
Kviz

CHAIN REACTIONS inovacijska mreža

[inovacijskamrea]

Kontakt

Štajerski tehnološki park d.o.o.

Pesnica pri Mariboru 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija

PE Železnikova ulica 4, 2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 6540 229

E: info@stp.si

W: www.stp.si

R-Tech GmbH

c/o TechBase

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg, Nemčija

T: +49 941.604889-0

E: info@techbase.de

W: www.rtech.de

Wrocławski Park Technologiczny

ul. Muchoborska 18

54-424 Wrocław, Poljska

T: +48 71 798 58 00

E: wpt@technologpark.pl

W: www.technologpark.pl

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar

Špire Brusine 16

23000 Zadar, Hrvaška

T:+385 23 211 747

E: hgkzd@hgk.hr

W: www.hgk.hr/zupanijska-komora-zadar