eNEET Rural

Spodbujanje podjetništva in izboljšanje kvalifikacij populacije NEET, ki živi na podeželju

O projektu

V številnih podeželskih območjih Evrope so zaposlitvene možnosti majhne. Brezposelnost mladih je visoka, tisti med njimi, ki so opustili šolanje, pa so nizko kvalificirani in težje najdejo delo. To še posebej velja za invalide in pripadnike etničnih manjšin, ki se pogosto soočajo z diskriminacijo s strani izobraževalnih ustanov in delodajalcev.

Cilj

Projektni partnerji bodo ponudili usposabljanje in priprave za dve ločeni skupini: tiste s srednješolsko in višješolsko izobrazbo, ki se bodo usposabljali na področju podjetništva in tisti brez diplome ali zaključene srednje šole, ki bodo usposobljeni za vstop na trg dela. Projekt se osredotoča na inovativnost in uporabo tehnologij v kmetijstvu, z namenom oblikovanja zbirke orodij, namenjenih mladim, ki niso več vključeni v izobraževanje in ne delajo ali se usposabljajo za delo (NEET-i). Zbirka orodij bo vključevala usposabljanja na spletu in kraju samem, mladinsko tekmovanje, izmenjavo osebja in storitve mentoriranja.

Projektni pristop

Projekt odpravlja pomanjkanje veščin pri populaciji mladih prebivalcev podeželja, spodbuja njihovo podjetniško žilico in povečuje zaposlitvene možnosti v kmetijskem sektorju podeželja na sledeče načine:

 • s prenosom učinkovitih praks in inovativnih rešitev za usposabljanje mladih,
 • s povečanjem vključenosti zainteresiranih strani: nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe ter malih in srednjih podjetij,
 • z inovativno zagonsko podporo mladim podjetnikom,
 • z novimi pristopi mentorstva in coachinga,
 • z inovativno osredotočenostjo na zaposljivost in razvoj mehkih veščin,
 • z mešanjem učnih prizorišč,
 • z inovativnimi izmenjavami osebja skozi kratkoročno in dolgoročno mobilnost.

Koristi

 • NEET-i s srednješolsko izobrazbo bodo vključeni v podjetniško usposabljanje, kar jim bo olajšalo ustanavljanje podjetij;
 • NEET-i brez diplome bodo deležni usposabljanja za pridobivanje mehkih veščin, kar jim bo omogočilo lažjo zaposlitev na kvalificiranih delovnih mestih;
 • kmetijskim gospodarstvom / kmetijam, ki bodo gostili in mentorirali študente, bo omogočen dostop do usposobljenega osebja;
 • drugi zainteresirani deležniki bodo vključeni v mednarodno strokovno mrežo deležnikov, povezanih z razvojem mladih, z možnostjo udeležbe na transnacionalnih obiskih in v programih izmenjave osebja.
Ime projekta
eNEET Rural: Spodbujanje podjetništva in izboljšanje kvalifikacij populacije NEET, ki živi na podeželju
Vodilni partner
Union of Bulgarian Black Sea Authorities
Ciljna skupina
nizko kvalificirani mladi ljudje, ki so registrirani pri katerikoli javni organizaciji za zaposlovanje, živijo na podeželskih območjih in se soočajo s številnimi preprekami pri vstopanju na trg dela, ter mladi s srednješolsko ali višješolsko izobrazbo, ki bodo ob sodelovanju v usposabljanju lažje ustanovili podjetje
Proračun
€ 1.774.561,34
Trajanje
01.08.2018 - 30.09.2021
Spletna stran
Povezave
Dokumenti
Izjava o financiranju

Partnerji