Politika zasebnosti

Politika zasebnosti Štajerskega Tehnološkega Parka d.o.o. ureja zbiranje, obdelavo in hrambo osebnih podatkov, s katerimi razpolaga Štajerski Tehnološki Park d.o.o. v okviru svojega delovanja.

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:


Štajerski Tehnološki Park d.o.o. (ŠTP)
Pesnica pri Mariboru 21a, 2211 Pesnica pri Mariboru

Telefon: (0)2 6540 229

Elektronski naslov: info@stp.si

ŠTP opravlja v javnem interesu razvojne naloge in aktivnosti na regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju, kot npr.:

  • Mrežni poslovno-podjetniški inkubator za inovativna in razvojno naravnana podjetja;
  • Regijski center za tehnološki razvoj;
  • Spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnih rešitev;
  • Celovita poslovna podpora pri razvoju podjetniških idej ter mladih, kakor tudi že uveljavljenih podjetij;
  • Mreženje in internacionalizacija podjetij;
  • Poslovni prostori za podjetja;
  • Identifikacija, priprava in oblikovanje razvojnih projektov;
  • Povezovanje in krepitev podjetniške skupnosti v regiji in širše.

 

V okviru izvajanja razvojnih nalog poslovno podpornega okolja v Sloveniji, lahko pridobi ŠTP osebne podatke posameznikov, ki so vključeni v izvajanje nalog, v minimalnem obsegu, kot je potreben za izvajanje posamezne naloge.

Pri pošiljanju povpraševanja v rubriki “Kontakt” pridobi ŠTP ime in priimek, elektronski naslov ter IP naslov pošiljatelja. Podatki se uporabijo samo za namen priprave odgovora za uporabnika.

Pri naročanju na e-novice pridobi ŠTP samo elektronski naslov, ki ga uporabnik vpiše v spletni obrazec. Podatek se uporablja samo za namen pošiljanja elektronskih novic.

Svoje soglasje za prejemanje e-novic lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo »Odjava«, ki se nahaja v nogi e-novic. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za pošiljanje e-novic. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

ŠTP spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. ŠTP ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice in dogodke, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na elektronskem naslovu: ŠTP – info@stp.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec

Republike Slovenije

Zaloška 59, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30

Elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si

ŠTP hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za izvršitev namena, za katerega so bili pridobljeni. Roki hrambe osebnih podatkov se lahko razlikujejo glede na veljavno sektorsko zakonodajo. V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, ŠTP izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.