SIO-ŠTP 2020-22

Celovita podpora pri razvoju inovativnih podjetniških idej
Aktivnosti Štajerskega tehnološkega parka v okviru operacije SIO-ŠTP 2020-22 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

O projektu

Operacija SIO-ŠTP 2020-22 je projekt poslovne podpore potencialnim podjetnikom ter inovativnim start-up podjetjem, ki ga Štajerski tehnološki park izvaja v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2022.

V okviru projekta SIO-ŠTP 2020-22 Štajerski tehnološki park zagotavlja poslovno podporo skozi naslednje aktivnosti:

 • Promocijski dogodki, namenjeni približanju vsebin o podpornih aktivnostih v okviru podpornega okolja širši javnosti in ciljnim skupinam, z namenom vključevanja le-teh v konkretno podjetniško podporo v okviru projekta;
 • Tematski dogodki, namenjeni razširjanju specifičnega znanja za hitrejšo podjetniško rast med ciljnimi skupinami;
  informiranje in svetovanje za ciljne uporabnike;
 • Aktivnosti mentoriranja in ekspertne podpore podjetniškim idejam z namenom podpore pri njihovem razvoju in rasti;
 • Prenos dobrih praks na področju podjetniške podpore z namenom dviga kakovosti podpornih storitev za ciljne uporabnike.

Namen

Aktivnosti v okviru projekta SIO-ŠTP 2020-22 so usmerjene v zagotavljanje podpore potencialnim podjetnikom ter inovativnim start-up podjetjem v naslednjih dveh podjetniških razvojnih fazah:

 • faza 1: poslovna podpora poslovnim idejam pri njihovi preverbi ter pripravi načrta njihove uresničitve.
 • faza 2: podpora rasti in razvoju start up podjetij – poslovna podpora podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

 

Aktivnosti za scale-up podjetja (faza 3) ŠTP izvaja v sodelovanju s Pomurskim tehnološkim parkom.

Skozi navedeno ŠTP prispeva k:

 • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
 • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
 • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.
Ime projekta
SIO-ŠTP 2020-22: celovita podpora pri razvoju inovativnih podjetniških idej
Ciljna skupina
Mikro podjetja in MSP
Trajanje
01.12.2019 - 31.05.2022
Aktualni dogodki
Učinkovita priprava na razpise SPS za zagon podjetij

TERMIN: torek, 3. marec 2020, 10:00-13:00
LOKACIJA: ŠTP – PE Železnikova (Železnikova ul. 4, Maribor)

...