Mariborska razvojna agencija je v petek, 16.2.2018 v Uradnem listu št. 9/2018 objavila:

  • Spremembe Tretjega javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetje v okviru RGS za Podravje​ in
  • Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018.

​​
Termina predstavitve razpisov:

  • 5.3.2018  ob 16.00  v prostorih Območne obrtne zbornice Maribor,
  • 7.3.2018 ob 13.00 uri v prostorih Štajerske gospodarske zbornice Maribor.

Več informacij