Podjetja, locirana na enem izmed problemskih območij Maribora s širšo okolico, Pomurja, Pokolplja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj, imajo tudi letos možnost dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita Slovenskega podjetniškega sklada v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR/podjetje
Več informacij