Picture

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 6.10.2017, objavil javni razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 – 2019 (P2R).
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ustanovljena med 24.8.2016 in 20.10.2017.

Skupna vrednost nepovratnih sredstev, ki jih lahko posamezno podjetje pridobi, znaša največ 40.000 €, od tega do največ 16.000 € v letu 2018 ter do največ 24.000 € v letu 2019. Stopnja sofinanciranja je do 100%.

Upravičeni stroški so: nakup opreme, nakup programske opreme, storitve zunanjih strokovnjakov, plače zaposlenih, ki delajo na operaciji, ter pavšalni stroški v višini 15% glede na uveljavljane stroške plač.

Rok za prijavo na razpis je 7. november 2017; o rezultatih bodo prijavitelji obveščeni v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Več informacij