Sklad želi z razpisom P2L spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa (predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, storitve, procesi). S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obodbju poslovanja ter se izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. ​

Rok za prijavo: 8.8.2016.

Več informacij