Picture

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017.

Namen javnega razpisa  je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

  • spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
  • ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
  • prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
  • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Rok za prijavo: 16.06.2017.

Več informacij