Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  je objavilo javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih Maribora s širšo okolico ter Pokolpja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri vzpostavitvi nove poslovne enote, širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti, bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
Skupno je razpisanih 2,797.000 €.

Rok za prijavo: 5.9.2016.

Več informacij