Slovenski podjetniški sklad že drugo leto zapored skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa – P2L 2017.

Sklad želi z razpisom P2L spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa (predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, storitve, procesi).

Razpis je odprt do 16.05.2017.

Več informacij