​Slovenski podjetniški sklad je pretekli petek objavil tudi razpis P2 2017 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij.
V okviru navedenega razpisa SPS zagotavlja sredstva za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

Razpis je odprt do 18.4.2017.

Več informacij