Slovenski podjetniški sklad je razpisal 2,9 mio EUR nepovratnih spodbud za zagon podjetij na problemskih območjih.
Možnost kandidiranja za nepovratna zagonska sredstva v višini do 40.000 EUR je omogočena podjetjem, ki so locirana na enem izmed problemskih območij z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju, in so ustanovljena v obdobju od 1.1.2019 in 16.3.2020.
Skupno razpisana sredstva bodo predvidoma zadoščala za sofinanciranje zagona okoli 75 novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Razpis je odprt do 16.3.2020.