Slovenski podjetniški sklad je 21.02.2020 v Uradnem listu RS št. 10/2020 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij.
Mlada inovativna podjetja, ki bodo izpolnjevala pogoje razpisa, bodo lahko prejela največ do 54.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (1. tranša 10.000 EUR, 2. tranša 12.000 EUR in 3. tranša 32.000 EUR) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg).

Razpis je odprt do 20.4.2020 (rok za prijavo v predselekcijski postopek: 19.3.2020)

Povezava do razpisa