​Slovenski podjetniški sklad je v petek, 17.3.2017, v Uradnem listu RS objavil dva nova razpisa v okviru finančnega instrumenta “semenski kapital”:

 1. Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij (SK75 2017) in
 2. Kapitalski vložek SPSa za hitrejšo rast podjetij (SK200 2017).
SK75 2017:

 • Mlado inovativno podjetje lahko pridobi konvertibilno posojilo v višini 75.000 EUR na podjetje.
 • Izplačilo konvertibilnega posojila je v štirih tranšah.
 • Zavarovanje posojila je potencialna konverzija konvertibilnega posojila v lastniški delež, ki ga SPS pridobi v podjetju.
 • Produkt je namenjen vstopu podjetja s proizvodom oz. storitvijo na trg.
 • Skupaj SPS razpisuje 0,6 mio EUR konvertibilnih posojil s katerimi bo podprl okoli 8 mladih inovativnih podjetij z željo vstopa in hitre širitve na trgu.
 • Prijavijo se lahko mikro in mala podjetja mlajša od 5 let in starejša od 6 mesecev (od datuma registracije do oddaje vloge), ki imajo vsaj enega zaposlenega družbenika.
 • Priporoča se prijava v pred-selekcijo, ki se do 22.3.2017 izvede na spletni strani http://www.startup.si.
 • Vloge lahko podjetja oddajo na SPS do vključno 12.5.2017 za (1) odpiranje, razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo do vključno 6.10.2017.
 • Razpis je dostopen tukaj.

SK200 2017:

 • Mlado inovativno podjetje lahko za globalno rast pridobi tudi semenski kapital v obliki direktnega kapitalskega vložka s strani SPS v višini 200.000 EUR, pri čemer je prisotna zahteva po zasebnem investitorju, ki mora zagotoviti vsaj 20 % delež zneska oz. 40.000 EUR.
 • Izplačilo kapitalskega vložka se izvede v štirih tranšah.
 • SPS je razpisal 0,4 mio EUR semenskega kapitala v obliki direktnih kapitalskih vložkov, Na ta način bo podprl 2 nova inovativna mlada podjetja z željo hitre širitve in rasti na globalnem trgu.
 • Prijavijo se lahko mikro in mala velika podjetja, ki so mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge na SPS) in imajo vsaj enega zaposlenega družbenika.
 • Priporoča se prijava v pred-selekcijo, ki se do 22.3.2017 izvede na spletni strani http://www.startup.si.
 • Vloge lahko podjetja oddajo na SPS do vključno 21.4. 2017 za (1) odpiranje, razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo do vključno 6.10.2017.
 • Razpis je dostopen tukaj.