Mariborska razvojna agencija bo v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in sodelujočimi bankami v petek, 28. aprila 2017, objavila že Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme (RGS) za Podravje in Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb.

​Več informacij