Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Namen javnega razpisa je spodbuditi raziskovalno – razvojne in inovacijske projekte podjetij z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, zaradi:

  • pospeševanja inovacij,
  • skrajšanja časa od ideje do trga,
  • krepitve kompetenc podjetji z interdisciplinarnimi znanji,
  • vzpostavitve učinkovite inovacijske infrastrukture ter krepitve raziskovalno razvojnih oddelkov podjetij in
  • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša skupaj 8.000.000 EUR.

Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2017.

Več informacij