Informacije javnega značaja

Na tem mestu Štajerski tehnološki park, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in organov nadzora
Družbo zastopa direktor mag. Matjaž Fras  |  Datum imenovanja 15.01..2019

Družba nima prokurista.

Informacije o pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto
Družba nima pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

Pooblaščena oseba
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Tanja Senekovič.

Pisne zahteve za dostop do informacije javnega značaja sprejemamo na info@stp.si. Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Posredovanje informacij javnega značaja zaračunavamo po veljavnem ceniku.

Informacije javnega značaja objavljamo tukaj.