E3D+VET

Erasmus+ za uvajanje 3D tiskanja v centre za poklicno usposabljanje

O projektu

E3D+VET je projekt, ki ga podpira Evropska komisija, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje na področju Spodbujanja inovacij. Namen projekta je razviti orodja za področja poklicnih izobraževanj in usposabljanj, ki bodo uporabnikom omogočila pridobitev novih veščin in služila kot pomembno sredstvo za razvoj inovacij in pridobivanja novih znanj in spretnosti.

Cilji

  • Usposobiti učitelje poklicnih šol za uporabo računalniško podprtega načrtovanja (CAD), s ciljem uporabe 3D tiskanja pri večini šolskih predmetov.
  • Izboljšati transverzalne veščine študentov, s pomočjo uporabe 3D tiskanja.
  • Povečati sposobnost koncentracije učencev, ki imajo motnjo pozornosti in koncentracije. 
  • Izboljšati veščine s področja 3D tiskanja, učiteljev poklicnih šol, ki nimajo tehničnega predznanja. To je najboljši način za prenos inovativnega znanja študentom 21. stoletja.
  • Slediti tako potrebam industrijskega sektorja, ki se na področju 3D tiskanja hitro razvija, kot tudi potrebam ciljnih skupin, učencev.

Rezultati in koristi

  • Razvita metodologija za definiranje vaj s področja 3D tiskanja, ki bodo primerne za transverzalno izobraževanje;
  • Sklop vaj s področja 3D tiskanja za program poklicnih izobraževanj in usposabljanj, za različne predmete, ki bodoizboljšale spretnosti učencev;
  • Spletna platforma z naborom vaj za učitelje, ki bodo uporabljali tehnologije 3D tiskanja;
  • Poročilo in orodja za vključitev 3D tiskanja v evropski sistem izobraževanja in usposabljanja;
  • Sklop spletnih seminarjev o uporabi 3D tiskanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.
e3d+vet part logo
Ime projekta
E3D+VET - Erasmus+ za uvajanje 3D tiskanja v centre za poklicno usposabljanje
Vodilni partner
Karlsruher Institut für Technologie
Ciljna skupina
Učenci, dijaki, učitelji, profesorji
Proračun
€ 374.743,00
Trajanje
01.10.2017 - 31.03.2020
Spletna stran
Izjava o financiranju

Partnerji