Picture

Drugo transnacionalno srečanje partnerjev projekta eNEET Rural – spodbujanje podjetništva in izboljšanje kvalifikacij populacije NEET, ki živi na podeželju – se je odvijalo 18. in 19. marca 2019 v Španiji.

Partnerji so se zbrali in razpravljali o stanju projektnih aktivnosti, s posebnim poudarkom na zbirki orodij eNEET Toolkit, ki bo vključevala inovativna učna gradiva in kolaborativno platformo eNEET ICT. Partnerji bodo v svojih državah ponudili brezplačne spletne tečaje in tečaje usposabljanja na kraju samem, pri čemer bodo osredotočeni na dve glavni temi:

1. Mehke veščine, s poudarkom na pametni komunikaciji (priprava življenjepisa, nasveti in različni pristopi za udeležbo na zaposlitvenih razgovorih, komunikacijske veščine itd.), premišljenem poslovanju (produktivnost, reševanje problemov, kaj se sme in kaj ne, itd.) in premišljenem vodenju (motiviranje, krizno upravljanje, iskanje priložnosti, itd.)

2. Agro-profesionalec, ki se osredotoča na poslovanje (tehnike pridobivanja kompetenc, osnove poslovanja in poslovne ideje, financiranje, računovodstvo, pravni okvir, trženje, Splošna uredba o varstvu podatkov-GDPR, itd.), kmetijstvo (osnove kmetovanja, kmetijski sektorji, tehnologije, zdravje in varnost, itd.).

Kolaborativna platforma eNEET ICT bo predstavljena kasneje v tem letu. Tako spletni tečaji kot tečaji usposabljanja na kraju samem so osredotočeni na populacijo mladih (25-29 let), ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Udeleženci, ki bodo obiskovali in zaključili tečaje usposabljanja v okviru projekta eNEET Rural, bodo prejeli certifikate o zaključenem usposabljanju.

Za več informacij se obrnite na nas: info@stp.si.

Projekt eNEET Rural je financiran s poldrugim milijonom evrov nepovratnih sredstev iz Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko programa The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Sklad finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih).