8. in 9. maja je v Mariboru potekalo četrto transnacionalno srečanje v okviru projekta »3D4KIDS – Srednješolsko izobraževanje za in skozi 3D tisk«.

Med dvodnevnim bivanjem v Sloveniji so partnerji razpravljali o statusu projektnih aktivnosti, ki se več kot uspešno izvajajo v štirih državah (Sloveniji, Italiji, Španiji ter Veliki Britaniji). Udeleženci so imeli priložnost pobliže spoznati, kako se tehnologija 3D tiskanja na različne načine uporablja vsakodnevno. Obiskali so dve mariborski podjetji (3D med d.o.o. in Doorson d.o.o.), ki tehnologijo 3D tiska redno uporabljata pri svojem delu, ter Srednjo šolo za oblikovanje Maribor, ki v svojem izobraževalnem procesu prav tako intenzivno uvaja rabo 3D tiskanja.

ŠTP je ob tej priložnosti najavil, da je omrežno orodje 3D4KIDS, ki je bilo razvito v okviru projekta, sedaj javno dostopno na spletu. Njegov glavni namen je povezati industrijo 3D tiskanja in šolsko skupnost v Evropi. Orodje namreč eni strani vključuje bazo podatkov, v kateri so zabeleženi ponudniki in šole s področja 3D tiskanja, na drugi strani pa lahko registrirani uporabniki izkoristijo spletne funkcije, kot so iskanje najbližjega ponudnika storitve 3D tiskanja, naročanje storitev 3D tiskanja ter iskanje ali organiziranje kratkih obiskov za študente v prostorih ponudnikov.

Če ste ponudnik 3D tiskanja ali šola, ste dobrodošli, da se nam pridružite ter se registrirate preko naše platforme na naslednji povezavi: https://3d4kids.eu/