Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Rok prijave:
za prvo odpiranje 5.8.2016 do 13.00 ure,
za drugo odpiranje 3.2.2017 do 13.00 ure in
za tretje odpiranje 1.6.2017 do 13.00 ure.

​Več informacij


Javni razpis za sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

Rok prijave: 9. 9. 2016 do 13.00 ure.

Več informacij


​Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

​Roki za oddajo vlog so:

  • za prvo odpiranje 18.8.2016 do 13.00 ure,
  • za drugo odpiranje 27.1.2017 do 13.00 ure in
  • za tretje odpiranje 2.6.2017 do 13.00 ure.


​Povezava do razpisa


​Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – prvi kapitalski vstopi (TNI 16/17)

​Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji – pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije – nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

​Javni razpis je odprt do 27. 03. 2017 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev.

Povezava do razpisa