Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, partner v projektu SMART PRODUCTION je razvila Program Akademije upravljanja uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih, ki je namenjen predvsem malim in srednje velikim (MSP) proizvodno naravnanim podjetjem, kjer se udeleženci v času trajanja akademije usposobijo za prenašanje pridobljenih znanj in izkušenj s področja upravljanja uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih v lastno prakso.Konkretni učinki v praksi so hitrejši in boljši ob timski obravnavi in pogledu na dani problem iz več vidikov. Zato priporočamo udeležbo najmanj dveh udeležencev iz vsakega podjetja iz vrst vodij proizvodnje, razvoja in tehnologije, proizvodnih in tehničnih oddelkov, kadrovskega sektorja, prodaje ali tistih, ki jih zanima upravljanje uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih na katerem koli organizacijskem področju.

Akademija je razdeljena na teoretični in praktični del. Teoretični del predstavljajo 4 moduli, medtem ko je 5 modul namenjen implementaciji modela v prakso izbranih 5 podjetij. Zadnji, šesti modul, pa predstavlja zaključek Akademije in prenos dobrih praks med udeleženci. Teoretični del akademije se bo izvajal v Mariboru na sedežu Ekonomsko poslovne fakultete, Razlagova 20, 2000 Maribor. Predavanja bodo potekala od 13.00 do 15.30. Praktični del za izbrana podjetja pa se bo izvajal na sedežu izbranega podjetja oziroma v dogovoru z organizacijami sodelujočimi na Akademiji upravljanja uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih.

Vse organizacije, ki bodo vključene v sodelovanje v »Akademiji upravljanja uspešnosti in učinkovitosti«, se bodo s pristopno izjavo zavezale za aktivno sodelovanje najmanj dveh sodelavcev na delavnicah Akademije upravljanja uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih. Aktivnosti »Akademiji upravljanja uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih« in pilotno testiranje modela bodo za organizacije izbrane v tem javnem natečaju brezplačne.

Spodaj so pripeti dokumenti – program Akademije, javni poziv, pristopna izjava in vprašalnik.
V kolikor vas sodelovanje zanima, izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo ter vprašalnik posredujte na naslov Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, Razlagova 14, 2000 Maribor, ali po e pošti na naslov: zivana.veingerl1@um.si najkasneje do 13.4.2018.

Picture