3D4KIDS

Srednješolsko izobraževanje za in s pomočjo 3D-tiskanja

O projektu

3D tiskanje je inovativna tehnologija hitre izdelave prototipov, pri kateri se različni materiali (staljena plastika, kovina, smola itd.) polagajo (tiskajo) po plasteh, da nastanejo tridimenzionalni predmet. To je znano kot “aditivna proizvodnja”. Material je dodan, da oblikuje model, namesto da bi ga obdelali kot v običajnih oblikah (subtraktivna) proizvodnje.

Po mnenju večine analitikov naj bi izboljšanje ekonomije uporabe in kakovosti tiskanih delov spodbudilo celoten svetovni trg 3D-tiskanja v letu 2015 do vrednosti 5,9 milijarde USD, sektor pa naj bi leta 2025 zrasel na 49 milijard USD, kar predstavlja letno stopnja rasti 23,7% CAGR za desetletno obdobje. (vir: Poročilo o prihodnosti 3D tiskanja do leta 2025).

Glavni dejavniki, ki vplivajo na konkurenčnost v zgornjem delu vrednostne verige, vključujejo razpoložljivost surovin, naložbe v opredmetene izdelke in kvalificirano delovno silo. Glede zadnjega dejavnika je usposobljenost delavcev še vedno ena od ključnih točk v industriji inovacij in 3D tiskanja. Za povečanje kompetenc in spretnosti so potrebne pobude za usposabljanja, skozi katera delavci posodabljajo svoja znanja in pridobivajo nove kompetence, v skladu z novimi tehnologijami in razvijajo nove pobude za spodbujanje predvidevanja prihodnjih potreb po spretnostih in spodbujanje sodelovanja med industrijo, socialnimi partnerji in izobraževanjem.

Cilji

  • Ustvariti inovativno izobraževanje z uporabo specifične industrijske tehnologije 3d tiskanja, ki ustvarja fizične objekte z uporabo digitalnih modelov
  • Izboljšati znanje učiteljev o tehnologiji 3D tiskanja, z razvojem specifičnih izobraževalnih materialov.
  • S pomočjo tehnologije 3D tiskanja razviti inovativne učne metode pri več predmetih, ki dijakom s slabo motivacijo ali motnjo pozornosti omogoča napredovanje pri teh predmetih.

Rezultati in koristi

  • Vodnik za učitelje, ki bo vseboal informacije o sestavljanju didaktičnih vaj, primernih za 3D tiskanje.
  • Odprt katalog vaj s področja 3D tiskanja, vključno s priročnikom za 3D tiskanje, ki bo ciljno usmerjen v šolsko izobraževanje.
  • Spletno programsko orodje, ki bo med seboj povezalo šole in ponudnike storitev 3D tiskanja.
  • Poročilo o uporabi 3D tiskanja v evropskih šolah, ki bodo uporabljale 3D4KIDS orodja, vaje in metodologijo.
Logo-3D4KIDS
Ime projekta
3D4KIDS - Srednješolsko izobraževanje za in s pomočjo 3D-tiskanja
Vodilni partner
Furness Academy
Ciljna skupina
Dijaki in srednješolski profesorji
Proračun
€ 374.830,00
Trajanje
01.10.2017 - 31.03.2020
Spletna stran
Izjava o financiranju

Partnerji